Dostawa radiotelefonów z akcesoriami - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa radiotelefonów z akcesoriami

Data publikacji 27.11.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-1350/09/89/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 32236000-6
Termin składania ofert: 07.12.2009 r. godz. 13:00