Dostawa licencji oprogramowania Microsoft w ramach umowy SELECT - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa licencji oprogramowania Microsoft w ramach umowy SELECT

Data publikacji 07.12.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-1388/93/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 30231000-7
Termin składania ofert: 04.12.2009 r. godz. 11:30

Pliki do pobrania