Dostawa oleju napędowego - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa oleju napędowego

Data publikacji 10.12.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-1432/09/98/T
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 09132100-4
Termin składania ofert: 18.12.2009 r. godz. 12:00