Dostawa monitorów LCD - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa monitorów LCD

Data publikacji 15.12.2009    Poniżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-1458/09/99/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 30231310-3
Termin składania ofert: 14.12.2009 r.

Pliki do pobrania