Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

Data publikacji 18.12.2009    Powyżej 133 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-1352/09/90/MP
Wartość zamówienia: Powyżej 133 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 85121000-3
Termin składania ofert: 12.01.2010 r. godz. 11:30