Sprzedaż biletu lotniczego wraz z rezerwacją - 2009 - Zamówienia publiczne KSP

Sprzedaż biletu lotniczego wraz z rezerwacją

Data publikacji 12.01.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-1560/09/103/FP
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 63512000-1
Termin składania ofert: 20.01.2010 r. godz. 11:30