2012 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostawy artykułów gospodarczych i higienicznych narzędzi oraz środków czystości 12.12.2012 20.12.2012 r. godz. 10:00 WZP-5073/12/182/AG
2 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (PB-W) w zakresie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i towarzyszącymi instalacjami w pomieszczeniach SSK KSP oraz wykonaniem robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji PB-W 22.11.2012 07.12.2012 r. godz. 11:00 WZP-4735/12/181/AG
3 Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej 15.11.2012 21.11.2012 r. godz. 11:00 WZP-4712/12/180/F
4 Świadczenie usług prania wodnego 23.11.2012 03.12.2012 r. godz. 12:00 WZP-4623/12/178/Z
5 Zestaw do identyfikacji osobniczej 09.11.2012 19.11.2012 r. godz. 10:00 WZP-4593/12/177/Z
6 Postępowanie prowadzone w ramach umowy ramowej na świadczenie usług dostarczania posiłków (45) 08.11.2012 WZP-4592/12/176/Z
7 Budowy kompleksu zaplecza dla psów wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Włochowskiej 25/33 w Warszawie 09.11.2012 26.11.2012 r. godz. 11:00 WZP-4568/12/175/AG
8 Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku myjni na terenie OPP Piaseczno 08.11.2012 16.11.2012 r. godz. 12:00 WZP-4526/12/174/AG
9 Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków 21.11.2012 12.12.2012 r. godz. 12:00 WZP-4499/12/173/Z
10 Postępowanie prowadzone w ramach umowy ramowej na świadczenie usług dostarczania posiłków (44) 09.11.2012 WZP-4479/12/172/Z