Dostawy komputerów oraz oprogramowania - 2012 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy komputerów oraz oprogramowania

Data publikacji 10.08.2012    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3240/12/119/Ł
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30213100, 30213300, 48000000
Termin składania ofert: 20.09.2012 r. godz. 11:30

SIWZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej po opublikowaniu się ogłoszenia o zamówieniu w dzienniku urzędowym UE.

 

Uwaga! Zmieniony załącznik nr 6a.