2013 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostawa druków ścisłego zarachowania 03.01.2014 13.01.2014 r. godz. 12:00 WZP-5639/13/191/Z
2 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową nr WZP-4720/13/169/Ł na dostawę kabla teleinformatycznego (1) 20.12.2013 WZP-5549/13/189/Ł
3 Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków 18.12.2013 09.01.2014 r. godz. 10:00 WZP-5495/13/188/Z
4 Dystrybucja energii elektrycznej do obiektu zlokalizowanego w Jabłonnej przy ul. Modlińskiej 102 b 10.02.2014 WZP-5481/13/187/AG
5 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg, użytkowanych przez jednostki Policji zlokalizowane na terenie powiatu legionowskiego 19.12.2013 07.02.2014 r. godz. 11:00 WZP-5468/13/186/T
6 Dostawa spektrofotometru podczerwieni 06.12.2013 16.12.2013 r. godz. 10:00 WZP-5464/13/186/Z
7 Badania lekarskie osób zatrzymanych oraz doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez policję na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Legionowie 11.12.2013 17.12.2013 r. godz. 11:00 WZP-5434/13/183/F
8 Dostawa materiałów elektrycznych 05.12.2013 17.12.2013 r. godz. 10:00 WZP-5414/13/182/AG
9 Dostawa wody do obiektu położonego w Jabłonnej ul. Modlińska 102 b 24.12.2013 WZP-5353/13/181/AG
10 Odbiór ścieków z obiektu położonego w Jabłonnej ul. Modlińska 102 b 24.12.2013 WZP-5352/13/180/AG