Dostawy zamków i klamek - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy zamków i klamek

Data publikacji 27.09.2013    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3669/13/138/AG
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 44520000-1, 44521100-9
Termin składania ofert: 07.10.2013 r. godz. 10:00