Usługa sadzenia drzew - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Usługa sadzenia drzew

Data publikacji 27.09.2013    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3665/13/137/AG
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 77211600-8, 03452000-3
Termin składania ofert: 03.10.2013 r. godz. 10:00