Zakup energii elektrycznej - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Zakup energii elektrycznej

Data publikacji 03.10.2013    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3685/13/139/AG
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 0930000-2
Termin składania ofert: 16.10.2013 r. godz. 12:00