Dostawy materiałów budowlanych - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy materiałów budowlanych

Data publikacji 03.10.2013    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3884/13/141/AG
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 24960000, 44170000, 39157000, 39141200, 44191300
Termin składania ofert: 12.11.2013 r. godz. 10:00