Dostawa wyposażenia biurowego - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa wyposażenia biurowego

Data publikacji 04.10.2013    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3718/13/138/Z
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 39111000-3, 39151000-5
Termin składania ofert: 14.10.2013 r. godz. 10:00