Modernizacja układów pomiarowych pośrednich w stacji transformatorowej 15 kV

Data publikacji 10.10.2013    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3739/13/139/IR
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 45310000-3
Termin składania ofert: 25.10.2013 r. godz. 11:00

Uwaga!

Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ.