Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów

Data publikacji 21.10.2013    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3923/13/143/Ł
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8
Termin składania ofert: 30.10.2013 r. godz. 10:00

Uwaga! Zmieniony załącznik nr 9 do SIWZ.