Przeglądy techniczne i konserwacja węzłów cieplnych zainstalowanych w obiektach KSP

Data publikacji 25.10.2013    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3885/13/142/AG
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50720000-8
Termin składania ofert: 06.11.2013 r. godz. 11:00