Dostawa materiałów elektrycznych - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa materiałów elektrycznych

Data publikacji 05.12.2013    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5414/13/182/AG
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 31210000-1
Termin składania ofert: 17.12.2013 r. godz. 10:00