Dostawa spektrofotometru podczerwieni - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa spektrofotometru podczerwieni

Data publikacji 06.12.2013    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5464/13/186/Z
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 38432000-2
Termin składania ofert: 16.12.2013 r. godz. 10:00