Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków

Data publikacji 18.12.2013    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5495/13/188/Z
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 55520000
Termin składania ofert: 09.01.2014 r. godz. 10:00