Dostawa druków ścisłego zarachowania - 2013 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa druków ścisłego zarachowania

Data publikacji 03.01.2014    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5639/13/191/Z
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 22820000-4
Termin składania ofert: 13.01.2014 r. godz. 12:00