2013 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
31 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych 08.11.2013 20.12.2013 r. godz. 12:00 WZP-4236/13/156/AG
32 Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy i nadbudowy budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ul. Zakroczymskiej 3c wraz z nadzorem autorskim 28.10.2013 06.11.2013 r. godz. 13:00 WZP-4227/13/155/IR
33 Dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza i kosztorysowa przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Stołecznej Policji 24.10.2013 05.11.2013 r. godz. 11:00 WZP-4212/13/154/IR
34 Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII przy ul. Umińskiego 22 wraz z nadzorem autorskim 28.10.2013 08.11.2013 r. godz. 10:00 WZP-4160/13/153/IR
35 Dostawy ustników do mierników zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 14.10.2013 23.10.2013 r. godz. 11:00 WZP-4050/13/152/T
36 Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji 10.10.2013 17.10.2013 r. godz. 10:00 WZP-4040/13/150/Z
37 Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie wraz z nadzorem autorskim 28.10.2013 06.11.2013 r. godz. 12:00 WZP-3989/13/149/IR
38 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (budowlano-wykonawczej) w zakresie przebudowy istniejącej wentylacji z dostosowaniem do obowiązujących przepisów dla budynku nr 2 KSP w Starej Wsi 21.10.2013 29.10.2013 r. godz. 12:00 WZP-3971/13/148/IR
39 Dostawa i montaż klimatyzatorów 14.10.2013 25.10.2013 r. godz. 10:00 WZP-3965/13/147/AG
40 Dostawy części zamiennych do samochodów marki VOLKSWAGEN T-4 11.10.2013 22.10.2013 r. godz. 12:00 WZP-3964/13/146/T