2013 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
41 Uzupełniające roboty budowlane ujawnione w trakcie realizacji robót podstawowych określonych w umowie nr WZP-3506/12//131/AG z dnia 06 czerwca 2012 r. 21.10.2013 WZP-3963/13/145/IR
42 Wymiana kotła grzewczego w kotłowni gazowej w budynku Komisariatu Policji Warszawa – Wilanów przy ul. Okrężnej 57 wraz ze świadczeniem usług serwisowych i konserwacyjnych 14.10.2013 29.10.2013 r. godz. 11:00 WZP-3953/13/144/IR
43 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów 21.10.2013 30.10.2013 r. godz. 10:00 WZP-3923/13/143/Ł
44 Przeglądy techniczne i konserwacja węzłów cieplnych zainstalowanych w obiektach KSP 25.10.2013 06.11.2013 r. godz. 11:00 WZP-3885/13/142/AG
45 Dostawy materiałów budowlanych 03.10.2013 12.11.2013 r. godz. 10:00 WZP-3884/13/141/AG
46 Modernizacja układów pomiarowych pośrednich w stacji transformatorowej 15 kV 10.10.2013 25.10.2013 r. godz. 11:00 WZP-3739/13/139/IR
47 Dostawa wyposażenia biurowego 04.10.2013 14.10.2013 r. godz. 10:00 WZP-3718/13/138/Z
48 Zakup energii elektrycznej 03.10.2013 16.10.2013 r. godz. 12:00 WZP-3685/13/139/AG
49 Dostawy zamków i klamek 27.09.2013 07.10.2013 r. godz. 10:00 WZP-3669/13/138/AG
50 Usługa sadzenia drzew 27.09.2013 03.10.2013 r. godz. 10:00 WZP-3665/13/137/AG