Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na: Dostawy materiałów kancelaryjnych (2)

Data publikacji 27.11.2014    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4455/14/141/Z
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30192000-1

Pliki do pobrania