Dostawa urządzeń i uruchomienie cyfrowej radiolinii - 2014 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa urządzeń i uruchomienie cyfrowej radiolinii

Data publikacji 05.12.2014    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4718/14/146/Ł
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 32230000-4
Termin składania ofert: 15.12.2014 r. godz. 11:00