Usługa prania wodnego - 2014 - Zamówienia publiczne KSP

Usługa prania wodnego

Data publikacji 09.12.2014    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4535/14/142/Z
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 98310000-9
Termin składania ofert: 16.12.2014 r. godz. 10:00