Dostawy druków i książek resortowych - 2014 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy druków i książek resortowych

Data publikacji 12.12.2014    poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4630/14/144/Z
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: : 22900000 - 9
Termin składania ofert: 22.12.2014 r. godz. 10:00