Usługi mycia i czyszczenia pojazdów - 2014 - Zamówienia publiczne KSP

Usługi mycia i czyszczenia pojazdów

Data publikacji 15.12.2014    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4673/14/145/T
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50112300
Termin składania ofert: 29.01.2015 r. godz. 11:00