Dostawy części zamiennych do samochodów marki Volkswagen T-4 - 2014 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy części zamiennych do samochodów marki Volkswagen T-4

Data publikacji 12.01.2015    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4898/14/157/T
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 34300000
Termin składania ofert: 25.02.2015 r. godz. 12:00