Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych - 2014 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych

Data publikacji 15.01.2015    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4929/14/159/AG
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 33760000
Termin składania ofert: 02.03.2015 r. godz. 12:00