Dostawy narzędzi do sprzątania i pielęgnacji terenu - 2014 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy narzędzi do sprzątania i pielęgnacji terenu

Data publikacji 15.01.2015    powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4944/14/163/AG
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 44511000
Termin składania ofert: 03.03.2015 r. godz. 11:00