2014 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
51 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy stacjonarnych zestawów komputerowych biurowych 24.09.2014 17.11.2014 r. godz. 13:00 WZP-3232/14/101/Ł
52 Badania lekarskie osób zatrzymanych/ doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Otwocku 05.09.2014 15.09.2014 r. Godz: 12:00 WZP-3200/14/100/F
53 Przebudowa węzła cieplnego w budynku Komendy Stołecznej Policji przy ul. Sierakowskiego 7 w Warszawie 17.09.2014 02.10.2014 r. godz. 10:00 WZP-3081/14/85/IR
54 Dostawa samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 T 05.09.2014 16.09.2014 r. godz. 11:00 WZP-3068/14/94/T
55 Olej napędowy grzewczy do celów opałowych 04.09.2014 16.09.2014 r. godz. 11:00 WZP-3043/14/93/AG
56 Wymiana pionów instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym przy ul. Uniejowskiej 9 w Warszawie 07.10.2014 22.10.2014 r. godz. 10:00 WZP-3042/14/92/AG
57 Dostawa samochodu ciężarowego wraz z platformą do transportu pojazdów 29.08.2014 09.09.2014 r. godz. 11:00 WZP-3010/14/91/T
58 Zaprojektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnej na terenie M.St. Warszawy 29.08.2014 15.09.2014 r. godz. 10:00 WZP-2984/14/90/Ł
59 Dostawa urządzeń i uruchomienie cyfrowej radiolinii 23.09.2014 03.10.2014 r. godz. 11:00 WZP-2983/14/89/Ł
60 Umowa ramowa na dostawy materiałów kancelaryjnych 26.08.2014 05.09.2014 r. godz. 11:00 WZP-2944/14/88/Z