2014 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
61 Przebudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa II przy ul. Malczewskiego 3/5/7 08.08.2014 25.08.2014 r. godz. 10:00 WZP-2866/14/85/IR
62 Narkotestery, odczynniki do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych NARK-2, kasety testowe do analizatora DrugTest 5000 17.09.2014 26.09.2014 r. godz. 11:00 WZP-2842/14/84/Z
63 Rozbudowa i nadbudowa siedziby Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, przy ul. Zakroczymskiej 3c 04.08.2014 20.08.2014 r. godz. 10:00 WZP-2828/14/83/IR
64 Badania lekarskie osób zatrzymanych/ doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Otwocku 08.08.2014 22.08.2014 r. godz. 12:00 WZP-2825/14/82/F
65 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw kserokopiarek 25.09.2014 03.10.2014 r. godz. 13:00 WZP-2762/14/81/Z
66 Dostawa energii elektrycznej 29.07.2014 10.09.2014 r. godz. 12:00 WZP-2672/14/79/AG
67 Świadczenie usług dostępu do internetu 04.08.2014 21.08.2014 r. godz. 12:00 WZP-2646/14/78/Ł
68 Dostawy ogumienia zimowego do samochodów osobowych i dostawczych 30.07.2014 14.10.2014 r. godz. 12:00 WZP-2592/14/77/T
69 Dostawa paralizatorów elektrycznych wraz z kartridżami 29.07.2014 09.09.2014 r. godz. 11:00 WZP-2492/14/76/Z
70 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na "Dostawę kabla telekomunikacyjnego oraz materiałów do naprawy kabli (4)" 09.07.2014 WZP-2460/14/75/Ł