2016 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Usługa przygotowania i dostarczania posiłków 25.01.2016 09.02.2016r. godz. 13:00 WZP-6525/15/320/Z
2 Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 31.12.2015 01.03.2016r. godz. 11:00 WZP-5511/15/274/MP
3 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych 22.03.2016 31.03.2016 godz. 13:00 WZP-603/16/31/AG
4 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę szaf i regałów 22.03.2016 WZP-877/16/48/Z
5 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy materiałów kancelaryjnych 22.03.2016 WZP-878/16/49/Z
6 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych w okresie gwarancji pojazdów marki KIA CEED eksploatowanych w KSP 21.03.2016 WZP-370/16/21/T
7 Modernizacja sieci radioliniowych 21.03.2016 01.04.2016 godz. 13:00 WZP-805/16/41/Ł
8 Narkotesty i odczynniki do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych 17.03.2016 30.03.2016 godz. 14:00 WZP-584/16/29/Z
9 Postępowanie w trybie zapytania o cenę na "Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki Panasonic i Samsung" 16.03.2016 WZP-535/16/28/Ł
10 Zaprojektowanie i budowa linii optotelekomunikacyjnej na potrzeby transmisji danych do obiektu KSP przy ul. Belwederskiej 16 w Warszawie 16.03.2016 31.03.2016 godz. 11:00 WZP-807/16/43/Ł