Usługa przygotowania i dostarczania posiłków - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Usługa przygotowania i dostarczania posiłków

Data publikacji 25.01.2016    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-6525/15/320/Z
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 55520000
Termin składania ofert: 09.02.2016r. godz. 13:00

W dniu 27.01.2016r. został opublikowany SIWZ.