Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

Data publikacji 31.12.2015    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-5511/15/274/MP
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 8512100-0
Termin składania ofert: 01.03.2016r. godz. 11:00