Narkotesty i odczynniki do wstępnej identyfikacji środków odurzających i substancji psychotropowych

Data publikacji 31.03.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-1217/16/72/Z
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 33693600-8, 38544000-0
Termin składania ofert: 08.04.2016r. godz. 12:00