Dostawa latarek patrolowych - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa latarek patrolowych

Data publikacji 22.03.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-981/16/59/Z
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 31521320-3
Termin składania ofert: 31.03.2016r. do godz. 13:00