Dostawy kabli telekomunikacyjnych oraz materiałów do naprawy kabli - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy kabli telekomunikacyjnych oraz materiałów do naprawy kabli

Data publikacji 31.03.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-854/16/47/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 32521000-1, 31340000-1
Termin składania ofert: 11.04.2016r. godz. 11:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert


Uwaga: Dodano aktulany załącznik nr 2A oraz 2B do SIWZ w wersji do edycji.