Modernizacja sieci radioliniowych - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Modernizacja sieci radioliniowych

Data publikacji 21.03.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-805/16/41/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 32344250-3
Termin składania ofert: 01.04.2016 godz. 13:00

Zmiana terminu składania ofert: 01.04.2016  godz. 13:00