Dostawa energii elektrycznej - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa energii elektrycznej

Data publikacji 22.04.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-710/16/37/AG
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 09310000
Termin składania ofert: 02.05.2016r. do godz. 12:00