Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych

Data publikacji 22.03.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-603/16/31/AG
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 90420000-7
Termin składania ofert: 31.03.2016 godz. 13:00