Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki MINOLTA - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki MINOLTA

Data publikacji 07.04.2016    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-903/16/51/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30125110
Termin składania ofert: 20.05.2016r. godz. 12:00

Uwaga
Dodano SIWZ po opublikowaniu się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.