Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki LEXMARK - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki LEXMARK

Data publikacji 06.04.2016    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-906/16/54/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30125110
Termin składania ofert: 20.05.2016r. do godz. 11:00