Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki XEROX - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki XEROX

Data publikacji 07.04.2016    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-904/16/52/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30125110
Termin składania ofert: 19.05.2016 do godz. 13:00

Uwaga
SIWZ został dodany po opublikowaniu się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.