Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki KYOCERA - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki KYOCERA

Data publikacji 07.04.2016    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-902/16/50/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30125110
Termin składania ofert: 19.05.2016 do godz. 11:00

Uwaga.
Dodano SIWZ  po opublikowaniu się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.