Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki OKI - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki OKI

Data publikacji 06.04.2016    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-905/16/53/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30125110
Termin składania ofert: 18.05.2016r. do godz. 10:00