Dostawy części zamiennych do samochodów marki VOLKSWAGEN T-4 - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy części zamiennych do samochodów marki VOLKSWAGEN T-4

Data publikacji 16.05.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-1620/16/93/T
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 34300000-0
Termin składania ofert: 24.05.2016 r. godz. 12:00