Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy radiotelefonów z ukompletowaniem

Data publikacji 14.04.2016    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-378/16/23/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 32236000
Termin składania ofert: 13.06.2016r. do godz. 12:00

Uwaga
Zmiana terminu składania ofert