Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki HP - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki HP

Data publikacji 07.04.2016    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-907/16/55/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30125110
Termin składania ofert: 13.06.2016 r. godz. 12:00

Uwaga

SIWZ został dodany po opublikowaniu się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.